Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

coder

 1. alperensirt

  C# Formu Aşağıya Sabitleme

  Formun İçinde picturebox Olcak O Formu Aşağıya Sabitlemek İstiyorum nasıl yapabilirim
 2. F

  Derleme ne demek arkadaşlar ?

  Derleme yap dedikleri hangi program nasıl derlenir nasıl uygulama haline getirilir videosu ve ya anlatabilicek bi iyilik sever adam varmı derleme nin anlamı nedir derleme yaparken uygulama oluşturuluyormu menü hilesi yapmak bizi bilgilenidircek varmı ?
 3. Rooster

  Python – Dairenin Alanı ve Çevresini Hesaplama

  Python ile yarıçapı girilen dairenin alanını ve çevresini hesaplayarak ekranda gösteren örnek. Alan= π*r² Çevre=2*π*r Python Kodları: yaricap = input('Yarıçapı Girin : ') cevre=(2*3.14*float(yaricap)) alan=3.14*float(yaricap)*float(yaricap) print("Alan :{0} ".format(alan)) print("Çevre :{0}...
 4. CapsLock

  API Kullanımı

  API Kullanımı API'ler genellikle web geliştiricileri ve program geliştiricileri tarafından kullanılmaktadır. Bir programın farklı bir servisin özelliğinden de faydalanması gerektiği zamanlarda API kullanarak bu fonksiyonların tam olarak yerine getirilmesi gereklidir. API'leri genelli...
 5. CapsLock

  Metro

  Metro Metro tasarım dili Bir tipografi - ve geometri odaklı tasarım dilinin eski adıdır, öncelikle kullanıcı arayüzleri için Microsoft tarafından oluşturulur. Bir temel tasarım prensibi, uygulamaların içeriğine daha iyi odak noktası, grafik üzerinde daha fazla veya daha az tipografidir.
 6. CapsLock

  Bunifu

  Bunifu Bunifu, C# Projelerinizi Hazırlarken Tasarım kısmında size büyük ölçüde yardımcı olan bir eklenti denebilir. Bu eklenti çok tanıdık olan metro şablonlarını andırır, hatta bazı elementleri bire birdir de denebilir. Bunifu, Sıradan textbox, button vb gibi tasarımsal elementlerin göze...
 7. CapsLock

  PyQt

  PyQt PyQt, Qt şirketinin, Qt uygulama çerçevesinde Python version 2 ve version 3 için ürettiği bir arayüz olup Windows, OS X, Linux, iOS ve Android de dahil olmak üzere Qt tarafından desteklenen tüm platformlarda çalışır. PyQt5, Qt v5'i desteklerken PyQt4, Qt v4'ü destekler. Arayüz bağlamaları...
 8. CapsLock

  Framework ve Çeşitleri

  Framework Framework, yazılım geliştiricilerin kullandığı önceden hazırlanmış kütüphanelerin bunluduğu ve bunlara yenilerini ekleyebileceği yapıların adıdır. Gelişmiş frameworklerde form kontrolü, veri tabanı bağlantısı, kullanıcı giriş çıkış, mail atma, tema motoru gibi kütüphaneler mevcuttur...
 9. Rooster

  HTML <object> Etiketi

  <object> etiketi, bir HTML belgesindeki gömülü nesneyi tanımlar. Web sayfalarınıza multimedya (ses, video, Java uygulamaları, ActiveX, PDF ve Flash gibi) gömmek için bu öğeyi kullanın. HTML belgenize başka bir web sayfasını gömmek için <object> etiketini de kullanabilirsiniz. <object>...
 10. Nazdravia

  [Vb.net]Kaç GB ve MB Ram olduğunu öğrenme

  Not: Label1.Text bölümü sadece label üstüne yansıtma amaçlı kullandım siz textbox yapabilirsiniz yada button istediğiniz herhangi bişey. MB olarak öğrenme Kodu: Label1.Text = (Format((My.Computer.Info.TotalPhysicalMemory / 1024) / 1024, "0 MB")) GB olarak öğrenme: Dim gb As Double...
 11. Nazdravia

  JQuery slideUp(), slideDown() Kullanımı

  Bu örneğimizde JQuery ile slideUp ve slideDown kullanarak bir div öğesinin animasyonlu olarak önce kapanıp sonra açılmasını yani gizlenip gösterilmesini sağlayacağız. Yani bu iki fonksiyonu birlikte aynı anda kullanacağız. Daha önceki örneklerimizde kullanmış olduğumuz hide() ve show()...
 12. Nazdravia

  ASP.NET Vize Final Ortalaması Hesaplama

  Kullanıcının girdiği vize ve final notuna göre ortalama hesaplayan ve hesaplanan bu ortalamaya göre geçme durumunu gösteren ASP.NET örneğine ait kodlar: Ortalama hesaplanırken Vize notunun %40′ ı ve Final Notunun %60′ ı toplanacaktır. Geçme durumunda ise öğrencinin ortalamasının ve Final...
 13. Nazdravia

  [Vb.net]Notepad açıp kaydetmeden yazı yazma

  Not: 2 satır alta inmek için "Satır2" sonuna & Environment.NewLine & "" ekleyip "" kısmınada istediğin mesajı yazabilirsin. Örnek: SendKeys.Send("Satır1" & Environment.NewLine & "Satır2" & Environment.NewLine & "Satır3") Process.Start("notepad.exe") Dim found As Boolean = False...
 14. Nazdravia

  [Vb.net]API Bilgisayar ve Kullanıcı Adını Öğrenmek

  Çalışılan bilgisayarın ve çalışan kullanıcının adını ögrenmek için aşagıdaki windows API'lerini kullanabiliriz. Function GetComputerName Lib "kernel32" Alias "GetComputerNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long Function GetUserName Lib "advapi32" Alias "GetUserNameA" (ByVal...
 15. Nazdravia

  [Vb.net]Webbrowserdaki linki textboxa aktarma

  webbrowserdeki linki textbox ta göstermek için alttaki kodu kopyalayabilirsiniz MsgBox(WebBrowser1.Url.ToString)
 16. Nazdravia

  [Vb.net] klasöre dosya girişini engelleme

  Bir tane timer ekleyin ve kodları forma yapıştır.Timer in süresi kısa olursa daha etkili olur. Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick For Each selProcess As Process In Process.GetProcesses If selProcess.ProcessName =...
 17. Nazdravia

  [Vb.net]Textbox yazısını kayıt etmek

  'Projeye textbox, savefiledialog ve button nesnelerini ekleyin. 'Aşağıdaki kodu olduğu gibi yapıştırın.[/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER] [FONT=Trebuchet MS][SIZE=6][COLOR=#8000ff] [CENTER] Imports System Imports System.IO Imports System.Text Public Class Form1 Public Sub Kaydet()...
 18. Nazdravia

  [Vb.net]Sayı Bulma Oyunu

  Dim sayi, s As Integer[/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER] [FONT=Trebuchet MS][SIZE=6][COLOR=#8000ff] [CENTER] Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Randomize() sayi = Val(TextBox1.Text) + Rnd() *...
 19. Nazdravia

  [Vb.net]Kayan Yazı Yapma

  Label1.Text = Label1.Text.Substring(1) + Label1.Text.Substring(0, 1) Kodu Timer Koyuduğunuzda Labelde ne yazarsa kayıyo nasılmı sağdan sola doğru
 20. Nazdravia

  [Vb.net] Otomatik Sayı Artırma

  Button'a gelin ve şunu yazın labeltext = label.text + 1 böylece her butona bastığında +1 arttırcak .

Theme editor

Top Bottom