@kod

 1. Aswenya

  C# ile while döngüsü

  using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; namespace ConsoleApplication1 { class Program { static void Main(string[] args) { int a = 5; string b = "ali"; while (a > 3) {...
 2. Aswenya

  10 karakterli rasgele karakterlerden oluşan metin oluşturan örnek:

  { static void Main(string[] args) { Random rastgele = new Random(); string harfler = "qwertyuıopğüasdfghjklşizxcvbnmöçQWERTYUIOPĞÜASDFGHJKLŞİZXCVBNMÖÇ"; string uret = ""; for (int i = 0; i < 10; i++) { uret += harfler[rastgele.Next(harfler.Length)]; } Console.WriteLine(uret)...
 3. Aswenya

  Verilen bir string metnin içerisinde harf yada karakterlerin her birinden kaç adet olduğunu bulan program:

  { static void Main(string[] args) { String metin = "www.ahmetcansever.com"; metin = metin.ToLower(); String karakterler = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.?,;"; int[] count = new int[karakterler.Length]; for (int i = 0; i < metin.Length; i++) { int index =...
 4. Aswenya

  Verilen bir karakter dizininin substring() metodunu kullanarak string içerisinde arama yapan ve kaç defa geçtiğini bulan program:

  { int sayac = 0; string metin="www.ahmetcansever.com"; string aranan = "ahmet"; int metinuzunluk = metin.Length; int arananuzunluk = aranan.Length; for(int i=0;i<=(metinuzunluk-arananuzunluk);i++) { if(metin.Substring(i,arananuzunluk)==aranan) { sayac++; } }...
 5. Aswenya

  C# Console uygulamasında Elemanları kullanıcı tarafından dışarıdan girilen 10 elemanlı bir dizinin elemanlarını %10 arttıran ve ekrana yazdıran örnek:

  { //Eleman Girme işlemi int[] dizi = new int[10]; for(int i=0;i<10;i++) { Console.Write("{0}. elemanı giriniz : ", i + 1); dizi[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); } Console.WriteLine("========================================="); // Yazdırma işlemi for(int i=0;i<10;i++) {...
 6. Aswenya

  Elemanları kullanıcı tarafından girilen 10 elemanlı string bir dizide, en uzun metni, en uzun metnin karakter sayısını ve en uzun metnin index numaras

  { int uzunluk=0; string enUzunMetin=""; int indexNo=0; string[] dizi = new string[10]; for (int i = 0; i < 10; i++) { Console.Write("{0}. elemanı giriniz : ", i + 1); dizi[i] = Console.ReadLine(); } for(int i=0;i<10;i++) { if(dizi[i].Length>uzunluk) { uzunluk = dizi[i].Length...
 7. Aswenya

  Girilen String ifadede boşluk karakterine kadar olan kısmı yazdıran örnek:

  { static void Main(string[] args) { string metin; Console.Write("Metni Girin : "); metin = Console.ReadLine(); int no = metin.IndexOf(' '); Console.WriteLine(metin.Substring(0, no)); Console.ReadKey(); }
 8. Aswenya

  Klavyeden girilen metnin kaç kelimeden oluştuğunu bulan Console Application örneği:

  string cumle; Console.Write("Cumleyi Girin : "); cumle = Console.ReadLine(); string[] kelimeler = cumle.Split(' '); Console.WriteLine(kelimeler.Length);
 9. Aswenya

  Kullanıcının girdiğin adet sayıdan tek ve çift olanların ayrı ayrı ortalamasını hesaplayan ve ekranda gösteren Python Kodları:

  tekAdet=0 ciftAdet=0 tekToplam=0 ciftToplam=0 n=int(input("Kaç Adet Sayı Girilecek : ")) for i in range(n): sayi=int(input("Sayı : ")) if(sayi%2==0): tekAdet+=1 tekToplam+=sayi else: ciftAdet+=1 ciftToplam+=sayi if(tekAdet!=0):#Eğer hiç tek sayı...
 10. Aswenya

  Kullanıcının tuttuğu sayıyı tahmin eden python örneği

  from random import randint rand=randint(1, 100) sayac=0 while True: sayac+=1 sayi=int(input("1 ile 100 arasında değer girin (0 Çıkış):")) if(sayi==0): print("Oyunu İptal Ettiniz") break elif sayi < rand: print("Daha Yüksek Bir Sayı Girin.")...
 11. Aswenya

  Python Fonksiyon Kullanarak Dikdörtgen Alanı Hesaplama

  def dikdortgenAlan(genislik, yukseklik): alan = float(genislik) * float(yukseklik) print ("Alan :",alan) return alan gen = input("Genişlik :") yuk = input("Yükseklik : ") dikdortgenAlan(gen, yuk)
 12. Aswenya

  Python Form Entry Kullanımı

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 from tkinter import * from tkinter import messagebox pencere = Tk() pencere.title("www.yazilimkodlama.com") pencere.geometry("400x300") #grid form çizdirme uygulama = Frame(pencere) uygulama.grid() L1 = Label(uygulama...
 13. Aswenya

  Kullanıcının girdiği 2 sayı arasındaki çift sayıların ortalamasını bulan Python örneği

  def ciftMi(x): return x % 2 == 0 toplam=0 sayac=0 baslangic = input("Başlangıç Sayısı :") bitis = input("Bitiş Sayısı :") for sayi in range (int(baslangic), int(bitis)+1): if(ciftMi(int(sayi))): toplam=toplam+sayi sayac=sayac+1 print('Ortalama',(toplam/sayac))
 14. Aswenya

  Bir string içerisinde belirlenen bir karakterin olup olmadığını kontrol eden Python programı kodları.

  def kontrol(str): sayac = 0 for ch in str: if ch == 'ğ': sayac = sayac + 1 return True break metin=input('Metin : ') if(kontrol(metin)==True): print('ğ karakteri metin içinde var') else: print('ğ karakteri metin içinde yok')
 15. Aswenya

  Python ile bir liste içinde 5’in katları olan sayıları listeleme.

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sayilar = [18,22,15,85,65,30,10,20,32,34,28,101,5,4,32] sayac=0 for sayi in sayilar: if sayi%5 == 0: print (str(sayi)+ (" : 5'in katıdır.")) sayac=sayac+1 else: print ('Döngü Bitti') print("5'i
 16. Aswenya

  Verilen bir tarihin yılın kaçıncı günü olduğunu bulan Python Örneği.

  def ArtıkYıl(yıl): artık=False if yıl%400==0 or (yıl%4==0 and yıl%100!=0): artık=True return artık def YılınGünü(Ay,Gün,Yıl): günler=[31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31] if ArtıkYıl(Yıl): günler[1]=29 sıra=0 for a in range(Ay-1): sıra+=günler[a]...
 17. Aswenya

  Fonksiyon kullanarak genişliği ve yüksekliği girilen dikdörtgenin alanını hesaplayan Python örneği:

  def dikdortgenAlan(genislik, yukseklik): alan = float(genislik) * float(yukseklik) print ("Alan :",alan) return alan gen = input("Genişlik :") yuk = input("Yükseklik : ") dikdortgenAlan(gen, yuk)
 18. Aswenya

  Fonksiyon kullanarak yarıçapı girilen dairenin alanını hesaplayan Python örneği:

  def daireAlan(yaricap): alan = float(yaricap) * float(yaricap)*3.14 print ("Alan :",alan) return alan r = input("Yarıçapı Gir :") daireAlan(r)
 19. Aswenya

  Maaşı ve zam oranı girilen işçinin zamlı maaşını hesaplayarak ekranda gösteren Python örneği:

  yeniMaas=0 maas=input("Maaşı Gir : ") zam=input("Zam Oranı(%) : ") yeniMaas=int(maas)+(int(maas)*int(zam)/100) print("Zamlı Maaş :",yeniMaas)
 20. Aswenya

  C# ile Telefon Numarası Kontrolü

  public static class TelefonNumara { //Telefon numarasını ayrıştırmak için regex kullanıyoruz. public const string motif = @"^(0(\d{3})-(\d{3})-(\d{2})-(\d{2}))$"; public static bool TelefonKontrol(string numara) { if (numara != null) return...


Tema düzenleyici

Üst Alt
forex
bitcoin
yatırım
sigorta
para
yatırım
viop
borsa
forex yatırım
dolar
klasfx
kalefx
forex türkiye
sağlık sigortası
trafik sigortası
ev sigortası
vds
hosting
wordpress
dedicated server
otomobil kirala
araba kirala
araç kirala
otel
viop yatırım
yatırım yap
sigorta nasıl yapılır
yatırım nasıl yapılır
yatırım tavsiyesi
e ticaret yazılımı
anti virus
anti virus programı satın al
bebek bezi
bebek bezi satın al
takım elbise
takım elbise satın al
forex yatırım ile zengin ol
borsa taktikleri
forex taktikleri
sigorta yaptır
trafik sigortası yaptır
en uygun sigorta
vds satın al
hosting satın al
forexin önemi
doğru yatırım
web tasarım
kredi başvurusu
bağış
bağış yap
araba sigortası
seo
seo hizmeti
sanal ofis
araba kirala
oto kira
oto kiralama
otomobile kirala
araç kirala
forex deneme hesabı
forex piyasası
forex işlem
ücretsiz forex
forex demo
ingilizce öğren
ingilizce kursu
giysi satın al
elbise satın al
gömlek satın al
pantolon satın al
tişört satın al
mont satın al
kaban satın al