@kod

 1. Aswenya

  Kullanıcı Tarafından Girilen Sayının Basamakları Toplamını Bulan Java Programı (while ile)

  import java.util.Scanner; public class JavaOrnekleri { public static void main(String[] args) { // Klavyeden okuma yapmak için Scanner nesnesini oluştur. Scanner reader = new Scanner(System.in); System.out.print("Bir Sayı Girin: "); //...
 2. Aswenya

  Java 1’den 100’e Kadar Olan Sayıların Toplamını Yapan Program

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 public class JavaOrnekleri { public static void main(String[] args) { int sayi = 100; int toplam = 0; for(int i = 1; i <= sayi; ++i) { toplam += i; } System.out.println("1-100...
 3. Aswenya

  Java Kullanıcı Tarafından Girilen İki Sayının Toplamı

  import java.util.Scanner; public class JavaOrnekleri { public static void main(String[] args) { Scanner reader = new Scanner(System.in); System.out.print("Birinci Sayıyı Girin: "); int sayi1 = reader.nextInt()...
 4. Rooster

  C# Split Fonksiyonu Kullanımı – Metni Bölme

  Bazen kayıtları veri tabanında belirli işaretlere göre tek bir alanda tutmak isteriz. Örn: hobileri virgüller ile ayırıp tutmak. Yada bir coğrafi konumun enlem ve boylam değerlerini özel semboller( virgül vb) ile ayırarak tutmak. Örnekleri uzatmak mümkün. Veri tabanındaki bu birleştirilmiş...
 5. Rooster

  Sayısal Loto Programı VB.NET

  Sayısal Loto Programı VB.NET Public Class Form1 Private Sub Belirle_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Belirle.Click Dim sayilar(5) As Integer 'sayısal lotoda 6 sayı üretildiği için 6 elemanlı dizi oluşturuldu. Dim rsayi, sayac As Integer sayac = 0...
 6. Rooster

  Yazılan Kelimenin İçinde Harf Bulma VB.Net

  kullanıcı tarafından girilen kelimenin içinde o harften kaç tane varsa onu bize bildirecek programı yapalım.. Önce Klulanıcıya Bir kelime girdirecek daha sonra o kelimenin içinde hangi harfi aradığını soracak daha sonra o harften kelimenin içinde kaç tane olduğunu kullanıcıya bildirecek...
 7. Rooster

  C# DÖNGÜ İLE DİZİYE DEĞER AKTARMA

  string[] gunler = new string[7]; //Diziye döngü ile değer gönderme for (int i = 0; i < 7; i++) { gunler[i] = Console.ReadLine(); } //dizinin elemanlarını for döngüsü ile ekrana yazma for (int i = 0; i < 7; i++) { Console.WriteLine(gunler[i]); } Paylaş
 8. Rooster

  C# FAKTORİYEL BULMA

  int sayi,i,f=1; Console.WriteLine("Faktoriyeli alınacak sayı girin"); sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); for (i=1; i <= sayi; i++) { f= i * f; } Console.WriteLine("Cevap : " + f); Console.ReadLine();
 9. creedyt

  Discord Custom Status

  Selam Herkese Discord'da Bulunan Discord Custom Statusu Discord'dan İsteyenler Oldu Bende bunu paylaşmak istedim. Ban yerseniz sorumluluk tamamen size aittir. İlk önce discord uygulamasına giriyoruz. Ardından CTRL + SHIFT + I(küçük ı tuşlarına aynı anda basıyoruz.) Gelen ekranda " Console "...
Üst Alt