@kod

 1. dddaaasss

  Twitch otomatik sadakat puanı (PYTHON)

  Twitch'te oto sadakat puanı kasma botu yazılımı size gerekli olan uygulamalar (pc) 1-python (link- https://www.python.org/downloads/ ) 2- git cmd(link- https://git-scm.com/downloads) 3- (gerekli değil ama kolay kod yazılır bununla) notepad++ (link- https://notepad-plus-plus.org/downloads/ )...
 2. septembe43

  Valorant Kod 128

  Gençler S.a Ben 2-3 Haftadır Valorant Oynuyordum Sonra Birden Kod 128 Hatası Vermeye Başladı Ve Düzelmiyor Ne Yapabilirim ?
 3. E

  samp için küçük bi script lazım

  Ben SA:MP (GTA san.) İçin bir script sanırım tam bir bilgim yok ama ahkscript programında şunu nasıl yazabilirim? "T" tuşuna bastığında "/herhangiBİŞEY" sonra 20 saniye beklecek tekrar aynı döngüye girmesini istiyorum bunu bu programda nasıl yaparım?
 4. X

  Yazılıma adım atmak istiyorum

  yazılıma adım atmak istiyorum ama nerden başlıcağımı bilmiyorum şuanda frontend web development kursu alıyorum onu yerine python öğrensem daha iyi mi olur bilgisi olanlar tavsiye verebilir mi şimdiden teşekkürler
 5. sevimliahmet

  Rapid Fire

  X Mouse Button Control ile hızlı tarama gibi birşey yapmak istiyorum ama nasıl kodlar kullanmam gerek bilmiyorum yardimci olabilirmisiniz bana veyahüta kodları atarmisiniz konun altına program adı x mouse button control .
 6. Enescık12

  Selamlar Burdaki bütün hileyi siz kodluyorsunuz dimi

  Peki,Kaç yıldır kodlama ile uğraşıyorsunuz
 7. Aswenya

  C# ile while döngüsü

  using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; namespace ConsoleApplication1 { class Program { static void Main(string[] args) { int a = 5; string b = "ali"; while (a > 3) {...
 8. Aswenya

  10 karakterli rasgele karakterlerden oluşan metin oluşturan örnek:

  { static void Main(string[] args) { Random rastgele = new Random(); string harfler = "qwertyuıopğüasdfghjklşizxcvbnmöçQWERTYUIOPĞÜASDFGHJKLŞİZXCVBNMÖÇ"; string uret = ""; for (int i = 0; i < 10; i++) { uret += harfler[rastgele.Next(harfler.Length)]; } Console.WriteLine(uret)...
 9. Aswenya

  Verilen bir string metnin içerisinde harf yada karakterlerin her birinden kaç adet olduğunu bulan program:

  { static void Main(string[] args) { String metin = "www.ahmetcansever.com"; metin = metin.ToLower(); String karakterler = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.?,;"; int[] count = new int[karakterler.Length]; for (int i = 0; i < metin.Length; i++) { int index =...
 10. Aswenya

  Verilen bir karakter dizininin substring() metodunu kullanarak string içerisinde arama yapan ve kaç defa geçtiğini bulan program:

  { int sayac = 0; string metin="www.ahmetcansever.com"; string aranan = "ahmet"; int metinuzunluk = metin.Length; int arananuzunluk = aranan.Length; for(int i=0;i<=(metinuzunluk-arananuzunluk);i++) { if(metin.Substring(i,arananuzunluk)==aranan) { sayac++; } }...
 11. Aswenya

  C# Console uygulamasında Elemanları kullanıcı tarafından dışarıdan girilen 10 elemanlı bir dizinin elemanlarını %10 arttıran ve ekrana yazdıran örnek:

  { //Eleman Girme işlemi int[] dizi = new int[10]; for(int i=0;i<10;i++) { Console.Write("{0}. elemanı giriniz : ", i + 1); dizi[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); } Console.WriteLine("========================================="); // Yazdırma işlemi for(int i=0;i<10;i++) {...
 12. Aswenya

  Elemanları kullanıcı tarafından girilen 10 elemanlı string bir dizide, en uzun metni, en uzun metnin karakter sayısını ve en uzun metnin index numaras

  { int uzunluk=0; string enUzunMetin=""; int indexNo=0; string[] dizi = new string[10]; for (int i = 0; i < 10; i++) { Console.Write("{0}. elemanı giriniz : ", i + 1); dizi[i] = Console.ReadLine(); } for(int i=0;i<10;i++) { if(dizi[i].Length>uzunluk) { uzunluk = dizi[i].Length...
 13. Aswenya

  Girilen String ifadede boşluk karakterine kadar olan kısmı yazdıran örnek:

  { static void Main(string[] args) { string metin; Console.Write("Metni Girin : "); metin = Console.ReadLine(); int no = metin.IndexOf(' '); Console.WriteLine(metin.Substring(0, no)); Console.ReadKey(); }
 14. Aswenya

  Klavyeden girilen metnin kaç kelimeden oluştuğunu bulan Console Application örneği:

  string cumle; Console.Write("Cumleyi Girin : "); cumle = Console.ReadLine(); string[] kelimeler = cumle.Split(' '); Console.WriteLine(kelimeler.Length);
 15. Aswenya

  Kullanıcının girdiğin adet sayıdan tek ve çift olanların ayrı ayrı ortalamasını hesaplayan ve ekranda gösteren Python Kodları:

  tekAdet=0 ciftAdet=0 tekToplam=0 ciftToplam=0 n=int(input("Kaç Adet Sayı Girilecek : ")) for i in range(n): sayi=int(input("Sayı : ")) if(sayi%2==0): tekAdet+=1 tekToplam+=sayi else: ciftAdet+=1 ciftToplam+=sayi if(tekAdet!=0):#Eğer hiç tek sayı...
 16. Aswenya

  Kullanıcının tuttuğu sayıyı tahmin eden python örneği

  from random import randint rand=randint(1, 100) sayac=0 while True: sayac+=1 sayi=int(input("1 ile 100 arasında değer girin (0 Çıkış):")) if(sayi==0): print("Oyunu İptal Ettiniz") break elif sayi < rand: print("Daha Yüksek Bir Sayı Girin.")...
 17. Aswenya

  Python Fonksiyon Kullanarak Dikdörtgen Alanı Hesaplama

  def dikdortgenAlan(genislik, yukseklik): alan = float(genislik) * float(yukseklik) print ("Alan :",alan) return alan gen = input("Genişlik :") yuk = input("Yükseklik : ") dikdortgenAlan(gen, yuk)
 18. Aswenya

  Python Form Entry Kullanımı

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 from tkinter import * from tkinter import messagebox pencere = Tk() pencere.title("www.yazilimkodlama.com") pencere.geometry("400x300") #grid form çizdirme uygulama = Frame(pencere) uygulama.grid() L1 = Label(uygulama...
 19. Aswenya

  Kullanıcının girdiği 2 sayı arasındaki çift sayıların ortalamasını bulan Python örneği

  def ciftMi(x): return x % 2 == 0 toplam=0 sayac=0 baslangic = input("Başlangıç Sayısı :") bitis = input("Bitiş Sayısı :") for sayi in range (int(baslangic), int(bitis)+1): if(ciftMi(int(sayi))): toplam=toplam+sayi sayac=sayac+1 print('Ortalama',(toplam/sayac))
 20. Aswenya

  Bir string içerisinde belirlenen bir karakterin olup olmadığını kontrol eden Python programı kodları.

  def kontrol(str): sayac = 0 for ch in str: if ch == 'ğ': sayac = sayac + 1 return True break metin=input('Metin : ') if(kontrol(metin)==True): print('ğ karakteri metin içinde var') else: print('ğ karakteri metin içinde yok')

Theme editor

Top Bottom