örnek

 1. HZ.CİN

  Visual Basic Console Girilen Sayının Faktöriyelini Bulma

  Bu örneğimizde Visual Basic Console ortamında klavyeden girilen bir sayının faktöriyelini hesaplayan programı yapacağız. Sayının faktöriyelini hesaplamak için bir döngü yardımı ile 1’den girilen sayıya kadar olan sayıların çarpımını hesaplatarak sonucu bulmuş olacağız. Programın Visual Basic...
 2. HZ.CİN

  C++ / Pow(X,Y) Muadili Program

  C++ / Pow(X,Y) Muadili Program Pow(X,Y) Muadili Program #include <stdio.h> int main() { int m,n,k; m=0; printf ("Usu alinacak sayiyi gir……..:"); scanf("%d",&n); printf("Ussu gir……..:",x); printf("%d",&k); while (k!=0){ m=n*n; k-=2; while (k!=0){ m=m*n; --k; } } printf("Sonuc………….:%d",m); return...
 3. HZ.CİN

  VISUAL BASIC / Pin-Puk Sorgulama

  VISUAL BASIC / Pin-Puk Sorgulama Yeni Başlayanlar İçin...Derste Uygulama Olarak Yaptım Bende Yeni Yaptım Bunu.Yanlışım Varsa Lütfen Yazın :) Private Sub Command1_Click() Dim pin As Integer Dim puk As Integer Dim tekrar As Integer tekrar = 0 pin = InputBox("pin numaranızı giriniz") Do Until pin...
 4. HZ.CİN

  VISUAL BASIC.NET / Visualbasic.Net İle E-Posta Yollama

  VISUAL BASIC.NET / Visualbasic.Net İle E-Posta Yollama Note = Visualbasic.Net İle Yazılan Uygulamanız İçinden Smtp Adresi Belirterek E-Posta Yollamanızı Sağlayan E-Posta Yollama Uygulaması Kodları. &Amp&Amp#3541.Net 2.0 Gerektirir.&Amp&Amp#3540 '// Programın başına aşağıdaki satırı ekleyerek...
 5. HZ.CİN

  VISUAL BASIC.NET / Fibonecci Dizisi

  VISUAL BASIC.NET / Fibonecci Dizisi Fibonecci Dizisini Bu Kodlan Yazabilirsiniz 1 button ekle button un click olayına yaz dim s1,s2,s3,i as integer i=1 s1=1 s2=2 do while i<50 s3=s1+s2 msgbox(s1 & "-" & s2 & "-" & s3) s1=s2 s2=s3 i+1
 6. Drenated

  İnternette Gezinmenin En Güvenli Yolları

  İnternette Gezinmenin Güvenli Yolları İnternetin giderek yaygınlaşması, bilişim güvenliğinin önem kazanan bir konu haline getirdi. Bilişim güvenliği; teknolojik önlemlerle sağlandığı gibi kullanıcıların bilgilenmesi ve internet kullanımında gösterecekleri dikkat ile de sağlanabilir. İşte...
 7. HZ.CİN

  Java İki Sayının Toplamı

  Java İki Sayının Toplamı public static void main(String[] args) { int sayi1 = 10; int sayi2 = 20; int toplam = sayi1 + sayi2; System.out.println("Sayıların Toplamı: " + toplam); } }
 8. Drenated

  SQL Sorgu Örnekleri

  Artık sorgular hakkında temel fikriniz oluştuğuna göre hadi sorgu yapmayı deneyelim. Bu egzersiz için SQL kullandığımızı unutmayın. Veri kaynağı: Katılımcı (Tablo Adı) Sıra İsim Cinsiyet Yaş Meslek 1 Can Erkek 17 Öğrenci 2 Murat Erkek 26 İşşiz 3 Serap Kadın 34 Öğretmen...
 9. 1Jeff

  DLL Injector Kodlama !

  Bugün sizlere Vb.net ile DLL İnjector yapımını gösterecegim Form'a Eklenicek İtemler * 2 Textbox * 1 Button * 1 Timer * 1 OpenFileDialog * 1 Label Ekliyoruz. İlk Olarak; Formun Load Kısmına Girilecek Kod; button1.text = "Dll Bul" label1.text = "Dosyalar Aranıyor..." timer1.interval = 50...
 10. 1Jeff

  VB.NET | Hacker Simulator

  Programı sıkılınca yapmıştım ve paylaşma gereği duydum aşağıda programın ekran görüntüleri ve indirme linki vardır. Programın Kodlama Dili : Visual Basic .NET Programı Kodlayan Kişi : Jeff Dosya.TC : https://s2.dosya.tc/server12/dvbxdp/Hacker_Simulator.exe.html VirüsTotal ...
 11. Drenated

  VB.NET | Hızlı Forum

  Move methodunun, Left ve Top ayarlarından %45 daha hızlı çalıştığını biliyormuydunuz? Özellikle yavaş sistemlerde çok işe yarıyor. Move methodu için kullanacağınız kod aşağıda: Sub ... Form.Move x, y End Sub... Bu kadar kolay.
 12. Drenated

  Tüm Formlar Kapansın

  Public Sub UnloadAllForms(sFormName As String) Dim Form As Form For Each Form In Forms If Form.Name <> sFormName Then Unload Form Set Form = Nothing End If Next Form End Sub Aşağıdaki kodu Ana formunuzun Form_Unload olayına yerleştirin. Call UnloadAllForms Me.Name
 13. Drenated

  Tüm TextBox'lar Temizlensin

  Sub ClearAllTextBoxes(frmTarget As Form) For i = 0 To (frmTarget.Controls.Count - 1) Set ctrlTarget = frmTarget.Controls(i) 'If it's a textbox, clear it If TypeOf ctrlTarget Is TextBox Then ctrlTarget.Text = "" End If Next i End Sub Aşağıdaki kodu da örneğin bir komut butonunun Click olayına...
 14. 1Jeff

  VB.NET | Kendi Popup Menüyü TextBoxta Gösterme

  If Button = 2 Then With Text1 .Enabled = False PopupMenu {KendiMenunuz} .Enabled = True .SetFocus End With End If End Sub
 15. 1Jeff

  VB.NET | Mouse Pointer Saklama

  Bu is için ShowCursor API'si kullanilir. Asagidaki kodu bir module içine yaz: Declare Function ShowCursor Lib "user32" (ByVal bShow As Long) As Long Bu kod mouse imlecini saklar: FareImleci = ShowCursor(False) Bu kod mouse imlecini görünür hale getirir: FareImleci = ShowCursor(True)
 16. 1Jeff

  VB.NET | Dikine Uzanan Label

  Private Sub Form_Activate() Dim s As String Label1.Caption = "Visual Basic 2000" For i = 1 To Len(Label1) s = s & Mid$(Label1, i, 1) & vbCrLf Next Label1 = s End Sub dikkat: Label'i dikine çekmelisiniz
 17. 1Jeff

  VB.NET | Combonun İçindekileri Diğerinden Aldıklarınıza Nasıl Atarsınız

  Sub comboA_click() comboB.text = comboA.text End sub Eger ComboA'daki seçili degerlerin ComboB'ye aktarilmasini istiyorsaniz Sub comboA_click() comboB.AddItem comboA.text end sub
 18. 1Jeff

  VB.NET | Birden Fazla Sütun İçeren Combo

  Projenize Microsoft Forms 2.0 control ekleyin, oradaki combo multi-column destekler. Combo1.Clear Combo1.ColumnCount = 2 Combo1.ListWidth = "6 cm" 'Total genislik Combo1.ColumnWidths = "2 cm;4 cm" 'sütun genisligi Combo1.AddItem "Ivir zivir" Combo1.List(0, 1) = "Ivir zivir"
 19. ravex

  VB.NET CD Rom Açıp Kapatma

  Bu derste Visual Basic'te CD-Rom açıp kapatmanın nasıl olabileceğini kodlarıyla anlatacağım. Öncelikle forma 2 tane buton ekliyoruz. İsimlerimi "cd rom aç" ve "cd rom kapat" olarak değiştiriyoruz İlk olarak formun GENERAL bölümüne şu kodları ekleyelim: Private Declare Function MCISendString...
 20. ravex

  VB.NET Dosya Yerindemi

  Belirtilen yoldaki dosyanın yerinde olup olmadığını bulan program yapalım. Oluşturduğumuz forma: 1 adet button ve 1 adet textbox ekliyoruz. Textbox'ı dosyanın yolunu girmek için kullanacağız. Butonun içine şu kodları ekliyoruz: Dim dosya dosya = Dir(textbox1.text) If...

Theme editor

Top Bottom