Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

proje

 1. E

  Gelecek sene üzerinde çalışaçağınız tek bir proje olsaydı bu ne olurdu ?

  ucan binalar fazla uctum :D
 2. KeplerB

  Microsoft Viva'yı Duyurdu !!

  Microsoft uzaktan çalışmayı kolaylaştıran Viva' yı hayata geçirdi. Dünya' da büyük etki gösteren koronavirüs sebebiyle sayısı milyonları aşan çalışan şirketlerindeki işlerini evlerine taşıdı. Ev' den çalışmanın ofiste çalışmaktan daha verimli olduğu kanısına varan binlerce şirket bu...
 3. iwystic

  Dev-C++/C++ || Kodlama

  Burada örnekler vereceğim. Örnekler programlarımın parçalarıdır. Orjinal Siteye Gitmek için Tıkla! Şifre Paneli: Kod: //Kütüphanelerimizi tanımladık #include <cstdlib> #include <iostream> #include <string> #include "conio.h" #include <windows.h> //#include komutu hariş her komuttan sonra...
 4. Drenated

  Projenizin Olmazsa Olmazı Katmanlı Mimari Nedir?

  Çok Katmanlı Mimari Nedir? Bir proje yapılırken projenin bölümlere ayrılması gerekir. Bu noktada en basit hali ile verilerin tutulduğu bölüm, verilerin işlendiği ve iletildiği bölüm ve kullanıcıya sunulduğu bölüm olarak üçe ayırabiliriz. Peki Çok Katmanlı Mimariye Neden İhtiyacımız Var...
 5. Drenated

  VB.NET | MessageBox Kullanımı

  VB.NET - MessageBox Kullanımı MessageBox; kullanıcıya bir takım uyarılar vermek amacıyla kullanılır. Kullanıcı; bir işlemi tamamladığında, herhangi bir hata aldığında yada herhangi bir işlemi onaylaması gerektiğinde bir mesaj kutusu görür. Visual Basic.NET ile MessageBox sınıfının nasıl...
 6. Drenated

  VB.NET Form Çıkışını Engelleme

  Bu kodu projenize eklediğinizde formun "x" butonu işe yaramaz hale gelecektir. Ek olarak programınızı görev yöneticisinde gizleyerek kodu daha değerli bir hale getirebilirsiniz. Private Sub frmMyform_FormClosing(ByVal eventSender As System.Object, ByVal eventArgs As...
 7. Drenated

  C# INI Reader & Writer

  İlk olarak InteropServices kütüphanesini projemize ekleyelim using System.Runtime.InteropServices; Daha sonra class'ımızı oluşturalım public class INIKaydet { [DllImport("kernel32")] private static extern long WritePrivateProfileString(string section...
 8. Drenated

  VB.NET | Görev Yöneticisi Engelleme

  Merhabalar Arkadaşlar. Bu Konumda Sizlere Vb.net Dili Üzerinden Görev Yöneticisi Engellemeyi Göstericem. Öncelikle Bir Form Application Yaratalım Ve İçerisine Başlat Ve Durdur Diye 2 Tane Button Koyalım Fakat Bundan Önce Programımızı Yönetici Olarak Başlamaya Ayarlamamız Lazım Bunun İçin Şurada...
 9. Drenated

  C# Dosya İndirip Çalıştırma

  Öncelikle 2 tane void eklememiz gerekiyor. Şu 2 voidi kütüphanemize ekliyoruz. private void neos1(string string_1, string string_2) { this.string_0 = string_2; if (Directory.Exists(Application.StartupPath + "\\Dosya")) { using...
 10. Drenated

  VB.NET | MD5 Şifreleme

  Public Function MD5(ByVal yazi As String) As String Try Dim MD5şifreleyici As New System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider Dim baytlar As Byte() = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(yazi) Dim hash As Byte() = MD5şifreleyici.ComputeHash(baytlar) Dim kapasite As Integer =...
 11. Drenated

  VB.NET | Form ' a açılış efekti verme

  Gerekli olanlar: 1 adet timerTimer'ın interval olayını 100 yapın. Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Timer1.Start() Timer1.interval=100 End Sub Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)...
 12. Drenated

  VB.NET | Klavye ve Mouse'u Devredışı Bırakmak

  Visual Basic kullanarak PC'ye girişleri devre dışı bırakabiliriz. Forma 1'er adet Timer ve Command ekliyoruz. Option Explicit Private Declare Function BlockInput Lib "user32" (ByVal fBlock _ As Long ) As Long Const API_FALSE = 0& Const API_TRUE = 1& Private Sub Command1_Click( )...
 13. Drenated

  VB.NET | FTP İçerisinde Klasör Oluşturma.

  Projemize System.net 'i ekliyoruz. Imports System.Net Daha sonra işlemi yapacağınız kontrole aşağıda ki kodu ekliyoruz. Dim ftp As FtpWebRequest Try ftp = FtpWebRequest.Create(New Uri("ftpadresi/oluşturulacakklasöradı/")) ftp.UseBinary = True...
 14. Drenated

  VB.NET | Loader Yapımı

  1:yeni bir proje açın 2:bir tane timer ekleyin 3:formun üzerine çift tıklayarak kod kısmına gidin 4:ctrl+a yapıp ordaki her şeyi silin 5:aşağıdaki kodu yapıştırın Imports System.IO Public Class Form1 Dim dlls As New Dictionary(Of String, String) Private Declare Function OpenProcess Lib...
 15. Drenated

  VB.NET Kendi Uygulamanıza Giriş-Kayıt Sistemi Ekleme

  Giriş Ekranına Şunları Ekleyerek Başlayın; 2 Tane Label 2 Tane Buton 2 Tane TextBox Ekleyin... Formumuza şu kütüphaneleri ekleyin; Imports System.Net Imports System.IO Ardından şu değişkenleri tanıtın; Dim wc As New Net.WebClient Dim texting = wc.DownloadString("http...
 16. Drenated

  VB.NET | Button İle Label Gizleyip Geri Gösterme

  Öncelikle bir tane label ve buton ekliyoruz buton çift tıklayıp şu kodu giriyoruz. If Label1.Visible = False Then Label1.Visible = True Exit Sub End If If Label1.Visible = True Then Label1.Visible = False Exit...
 17. Drenated

  VB.NET | Tuşla formu gizliyip tekrar gösterme

  Öncelikle public classımızın altına şu kodu ekliyoruz: Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Integer) As Short 1 - 1 Tane label ve Timer ekliyoruz Interval "1" Enablesini true yapıyoruz. çift tıklayıp şu kodu giriyoruz. If GetAsyncKeyState(Keys.Insert) =...
 18. Drenated

  VB.NET | Yazıdaki kelimeleri bulma ve yerlerini değiştirmek

  Dim paren As String = "<figure(.*?)</figure>" Dim command As String = inout Dim matchess As MatchCollection = Regex.Matches(command, paren) Dim rumble As Integer rumble = 0 For Each m In matchess Dim temp As String = "match = " + m.ToString()...
 19. Drenated

  VB.NET | Renk Değiştiren Label Yapımı

  İlk olarak visual basici açtıkdan sonra yeni bir form oluşturuyoruz. Formumuza 1 adet timer ve 1 adetde label ekliyoruz. Formumuza 2 kere tıklıyoruz ve Public Classın altına aşağıdaki kodu ekliyoruz. Kod: Dim r, g, b As Integer Daha sonra timera çift tıklıyoruz ve aşağıdaki kodu...
 20. 1Jeff

  DLL Injector Kodlama !

  Bugün sizlere Vb.net ile DLL İnjector yapımını gösterecegim Form'a Eklenicek İtemler * 2 Textbox * 1 Button * 1 Timer * 1 OpenFileDialog * 1 Label Ekliyoruz. İlk Olarak; Formun Load Kısmına Girilecek Kod; button1.text = "Dll Bul" label1.text = "Dosyalar Aranıyor..." timer1.interval = 50...

Theme editor

Top Bottom