rccode

 1. Rooster

  C# Girilen Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma

  Bu örneğimizde C# Console Application ile kullanıcının girmiş olduğu sayının basamaklarını toplayacağız örnek olarak 1325 sayısı girildiğinde 1+3+2+5=11 olarak sonucu ekranda göstereceğiz. Programa ait kodlar: static void Main(string[] args) { int sayi, sonuc = 0...
 2. Rooster

  C# DataGridview de Kaç Kayıt Bulunduğunu Öğrenme

  Datagridview de kaç adet kayıt bulunduğunu öğrenmek için aşağıdaki uygulamayı inceleyelim. “Kayıt Sayısı” butonuna bastığımız zaman mesaj penceresinde kaç kaydımız bulunduğunu göstermek için; private void button5_Click(object sender, EventArgs e) { int kayitsayisi...
 3. Rooster

  WPF Form Popup (Açılır Pencere) Kullanımı

  Bu yazımızda WPF Formda Popup yani Açılır Pencere oluşturmayı ve kullanımını gösteren bir örnek oluşturacağız. Örneğimizde 2 farklı Popup oluşturarak birinin Button üzerine gelindiğinde, diğerinin CheckBox kontrolü seçildiğinde çalışmasını sağlayacağız. Popup konrolü oluşturmak için...
 4. Rooster

  WPF DataBinding ve INotifyPropertyChanged Kullanımı

  WPF temelli uygulamaların en güçlü olduğu konulardan biri elbette “DataBinding” adı verilen veri bağlama mekanizmasıdır. Bilindiği üzere MVVM (Model-View-View-Model) tasarım kalıbı üzerine inşa edilmiş windows platformları (WPF, Store App, Windows Phone, SilverLight) sunum katmanınızla...
 5. Rooster

  WPF Menü Oluşturma

  Bu yazımızda WPF’ te Menü kullanımının nasıl yapılacağını, ve formumuza eklediğimiz Menü öğesinin hangi özelliklerini kullanabileceğimizi göreceğiz. XAML de Menu oluşturma ve öğeleri kullanılarak yapılır. XAML sayfasında menü oluşturmak için; <Menu Name="menu1" Height="22" Width="200" />...
 6. Rooster

  WPF Form TextBox – DataGrid Binding Örneği

  Bu yazımızda WPF Formda Binding işlemi ile ilgili basit bir örnek gerçekleştireceğiz. Örneğimizde DataGrid’ de Class ve List kullanarak bazı kayıtlar listeleyeceğiz. Daha sonra XAML tarafında Datagrid’de seçilen satırın ilgili Textbox kontrolünde Binding edilerek gösterilmesini sağlayacağız...
 7. Rooster

  JQuery slideUp(), slideDown() Kullanımı

  Bu örneğimizde JQuery ile slideUp ve slideDown kullanarak bir div öğesinin animasyonlu olarak önce kapanıp sonra açılmasını yani gizlenip gösterilmesini sağlayacağız. Yani bu iki fonksiyonu birlikte aynı anda kullanacağız. Daha önceki örneklerimizde kullanmış olduğumuz hide() ve show()...
 8. Rooster

  JQuery ile Karakter Sayma

  Bu örneğimizde jQuery ile sayfamızda bulunan textarea kontrolüne girilen karakter sayısını anlık olarak ekreanda göstereceğiz. Bu işlemi yaparken keyup olayından faydalanacağız. Her tuşa bastığımızda metnimizdeki karakter sayısını length metodu ile bularak ekranda gösterilmesini sağlayacağız...
 9. Rooster

  jQuery option Kullanarak Renk Değiştirme Örneği

  Bu yazımızda <option> öğesini kullanarak sayfamıza eklemiş olduğumuz paragrafın css özelliğini (yazı rengi) değiştireceğiz. Açılır kutumuza eklediğimiz renklerden seçili olan renge göre paragraf içindeki yazı renginin değişmesini sağlayacağız. Sayfaya ait kodlar ve ekran çıktısı aşağıdaki gibi...
 10. Rooster

  Jquery Textbox Kullanarak Dikdörtgen Alan ve Çevre Hesaplama

  HTML text nesnelerine girilen kenar uzunluk değerlerini hesaplayıp, div yada her hangi bir HTML nesnesi içinde sonucu yazdıran jquery uygulaması Kod: <!doctype html> <html> <head> <title>Jquery Örnekleri</title> <meta charset="utf-8"> <style> label{...
 11. Rooster

  JQuery Uzunlukları Kullanıcıdan Alarak Dikdörtgen Çizme

  Bu örnekte Jquery kodları ile genişlik ve yükseklik değerlerini px cinsinden kullanıcıdan alarak bir dikdörtgen oluşturacağız. Örneğimizin amacı Jquery ile css işlemlerinin nasıl yapılacağını görmek olacaktır. Kullanıcıdan text elemanlarına girmiş olduğu değerleri div öğesinin genişlik ve...
 12. Rooster

  JavaScript TimeInterval ile Kayan Yazı

  HTML5 ile marquee desteği bitti. Javascript ve CSS yöntemleri ile marqueenin yaptığı işlemleri yapmak mümkün. Bu kısa örnekte timeInterval nesnesinin kullanılarak kayan bir yazı yapılmıştır. Hazırlanan örnek fonksiyon olarak hazırlanmıştır. Fonksiyona kayacak nesne ve zaman değerleri girilerek...
 13. Rooster

  JavaScript Kombinasyon Hesaplama

  Bu yazımızda JavaScript ile Fonksiyon kullanarak kombinasyon hesaplaması yapacağız. Öncelikle kullanıcıdan “n” ve “r” değerlerin text kutularından alacağız ve aldığımız bu değerleri faktoriyel hesaplaması yapan fonksiyona göndererek sonucu göstereceğiz. <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta...
 14. Rooster

  JavaScript Vize-Final Ortalaması ve Geçti-Kaldı Örneği

  Bu yazımızda kullanıcı tarafından text kutularına girilen Vize notu ve Final notuna göre ortalamayı hesaplayan ve ortalaması ve final notu 50′ den yüksekse “GEÇTİ“, diğer durumlarda ise “KALDI” yazdıracağız. JavaScript Kodu: <!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8">...
 15. Rooster

  JavaScript Try – Catch -Finally – Throw Kullanımı

  Bu yazımızda Javascript ile Try-Catch-Finaly kullanımını gösteren basit bir örnek oluşturacağız. Öncelikle try,catch,throw ve finally terimlerinin ne amaçla kullanıldığını açıklayalım. Try ifadesi: Hata oluşturabilecek kod blokları yerleştirilir. catch ifadesi: Hata oluştuğunda hatayı yakalamak...
 16. Rooster

  JavaScript Butona Tıklandığında Kod Çalıştırma (onclick olayı)

  JavaScript‘ te onclick olayı kullanılarak her hangi bir elementin üzerine tıklandığında işlem yapılması sağlanabilir. Örneğimizde Butona tıklandığında yani button click olayında kullanıcıya Hoşgeldiniz mesajı vereceğiz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 <!doctype html>...
 17. Rooster

  javaScript Object (Nesne) Kullanımı

  5 adet veri tip, 3 adet Object tipi bulunan javaScript dilinde veri tiplerini Number, String, Boolean, Undefined, ve Null (bu da bir object’dir). Object tipini ise fonksiyon, dizi, nesne (object) gibi referanslar oluşturmaktadır. Bu yazımızda JavaScript’te bir Object nasıl oluşturulur ve nasıl...
 18. Rooster

  Javascript ile sayfanın arkaplan rengini rastgele değiştirme

  Butona tıkladıkça dizi içindeki arkaplan renklerini kullanarak sayfanın arkaplan rengini değiştiren program; <!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>JS01</title> </head> <style> </style> <body> <input type="button" id="renk" value="renk değiştir"> <script> var...
 19. Rooster

  JavaScript: Girilen Sayı Pozitif,Negatif yada Sıfır Mı?

  Kullanıcı tarafından girilen sayı sıfırdan büyükse pozitif, sıfırdan küçükse negatif, sıfıra eşitse sıfır yazdıran program. <!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>if else örnekleri</title> </head> <body> <input type="number" id="sayi"> <input type="button" id="hesapla"...
 20. Rooster

  JavaScript Switch Case Kullanımı

  Bu yazımızda JavaScript ile Switch kullanımını gösteren bir örnek yapacağız. Örneğimizde bugüne ait gün bilgisini çekerek (Pazar için 0, Pazartesi için 1..) switch kullanarak gün ismi olarak görüntüleme işlemini gerçekleştireceğiz. Aşağıdaki kodları not defterine kopyaladıktan sonra uzantısını...

Theme editor

Top Bottom