ders

  1. Qravedıgger

    Python Negatif Girilene Kadar Girilen Sayıları Toplama

    . toplam=0 while (True): deger= input("Sayı Girin:") sayi= int(deger) if sayi<0:break toplam = toplam + sayi print("Girilen Sayıların Toplamı: ",toplam)
Üst Alt